Please wait...

Искате да оптимизирате
разходите си на ток!
Ако искате да смените
доставчика си на ток!
E-BOX

E-BOX е автоматичен трансформатор с електронно управление, който позволява спестяване на енергия на осветителни инсталации. Системата осигурява икономии за всеки тип феромагнитна лампа.

Прочети повече

E-POWER

E-POWER е устройство с електромагнитен преобразувател с хармонично управление.
Позволява пестене на енергия в сектор Осветление и Движеща сила.

Прочети повече

E-CONTROLLER

E-CONTROLLER е електронна система, базирана на WEB технология, подходяща зя мониторинг и управление на автоматичните процеси на промишлени и битови съоръжения.

Прочети повече

Услугите които предлага КЕЙ АР ДЖИ

Electro
ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

„КЕЙ АР ДЖИ” ЕООД е търговец на електрическа енергия на свободния пазар и извършва продажба на електрическа енергия на

Прочети повече

Electro
БАЛАНСИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ

Като координатор на балансираща група, „КЕЙ АР ДЖИ” ЕООД извършва балансиране за своите клиенти, за да намали негативното влияние на цените за недостиг и излишък върху

Прочети повече

Electro
АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО

Екипът на „КЕЙ АР ДЖИ” ЕООД е на разположение да изготви анализ на характерния товаров профил на всеки потребител с цел оценка на ползата от участието му на свободния

Прочети повече

Electro
ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ

„КЕЙ АР ДЖИ” ЕООД предлага на клиентите си WEB - базиран портал, който им позволява в реално време да следят консумираната енергия

Прочети повече

Electro
ЕНЕРГИЕН ОДИТ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

„КЕЙ АР ДЖИ” ЕООД извършва консултации в областта на енергийната ефективност

Прочети повече

Electro
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ И ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Инженерно-техническият екип осигурява за нашите клиенти

Прочети повече

NG
Изготвяне на инвестиционни проекти на газови и отоплителни инсталации

KRG разполага с екип подготвен да проектира газови отоплителни инсталации съгласно изискванията на своите клиенти.

Прочети повече

NG
Доставка на оборудване, в т.ч. газови, парни и водогрейни котли и т.н

KRG в сътрудничество с водещи производители може да достави необходимото оборудване за своите клиенти.

Прочети повече

NG
Строителство на газопроводи от стоманени, полиетиленови и медни тръби

KRG извършва строителство на газопроводи от стоманени, полиетиленови и медни тръби до обектите на своите клиенти.

Прочети повече

NG
Монтаж на газови, отоплителни инсталации и оборудване

KRG разполага с екип за монтаж на газови отоплителни инсталации и оборудване.

Прочети повече

NG
Гаранционна и следгаранционна поддръжка

KRG е ангажирана с гаранционна и следгаранционна поддръжка.

Прочети повече

NG
Обучение на персонала, експлоатиращ съоръженията

KRG извършва обучение на персонала, експлоатиращ газовите съоръжения.

Прочети повече

ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА

Продължи

СМЯНА НА ДОСТАВЧИК

Продължи

Последни новини

Няма актуални новини.